Trefwoorden

toegankelijker:
Voor het publiek toegankelijk wordt ook genoemd openbaar of openbaartoegankelijk: iedereen mag er zijn, al of niet tegen betaling (bijvoorbeeld gratis in de openbare ruimte, tegen betaling in het openbaar vervoer), i.t.t. de privésfeer en veel kantoren enz.

reguliere:
Regelmatig (bw) : behoorlijk, courant, gelijkmatig, geregeld, gewoon, nauwkeurig, ordelijk, regulair, regulier, vaak. geregeld (bw) : dagelijks, regelmatig, regulair,regulier.

traject:
Een traject is de afgelegde of af te leggen weg van een voorwerp door een ruimte.

perspectief:
Een punt van waaruit iemand naar iets kijkt of waarneemt.

multi-identitaire:
Een verzet met meerdere identiteiten.

AMBER LECOUR
1. synoniem= openbaarheid
2. open, met vrije toegang
3. deelthema's: publieke toegankelijkheid/ openbare toegankelijkheid
4. aspecten van toegankelijkheid: fysieke toegankelijkheid - toegankelijkheid van informatie - toegankelijkheid van dienstverlening - integrale toegankelijkheid