Statistieken
Stef Tijtgat
stat%201.png
Hier analyseert men het hoeveel mensen zich vervoeren over de jaren heen van 1995 tot en met 2014 met de bus, auto of trein. Hier praat men niet over de leeftijd, geslacht… het enige dat hier toe doet is de hoeveelheid personen die gebruik maken van wat voor type vervoersmiddel.stat%202.png
Het evalueren van hoeveel gehandicapten waar moeite hebben met toegankelijkheid.

Amber Lecour
Ik vond 2 jaaroverzichten van zorginstituut Nederland. het is een jaaroverzicht van 2016. Het gaat over de niet-actief wachtenden en de actief-wachtenden van zorg. Ik vond dus dit jaaroverzicht maar vond geen andere jaar overzichten meer waardoor ik hetzelfde onderwerp heb genomen maar wel van een ander jaar, namelijk 2015.

Mathieu Laurier
ik heb maar 1 jaaroverzicht terug gevonden en dat was van het weer in 2014. Dat jaaroverzicht heb ik teruggevonden op de site van De Standaard. Omdat ik geen jaaroverzichten vond uit 2017 heb ik een uit 2014 moeten nemen. Het was het enige jaaroverzicht op de standaard dat ik gevonden heb.

Luna Ampe
Op Statbel vond ik twee grafieken over de bevolking en bevolkingsgroei in België. Op deze ene tabel zie je groei van de bevolking in procent uitgedrukt vanaf 2001 tot 2017. Op de tweede tabel zie je het totaal aantal bevolking die in een bijna recht lijn omhoog loopt en blijft stijgen. Deze is van 2000 tot 2018.

Ik vond ook nog een Excel bestand met cijfergegevens over personen met handicap of langdurige ziekte/aandoening en hinder in dagelijkse bezigheden, telkens in % ten opzichte van de totale bevolking vanaf 18 jaar en ouder. Deze vond ik op de site StatistiekVlaanderen.be

Ellora Safi
Bespreking van 1 diagram.

thuiszorg.png

Figuur 1. Thuiszorg. Overgenomen uit Basisdienstverlening nog niet voor iedereen even toegankelijk en betaalbaar. 2017, België: Statistics Belgium.

Er waren ongeveer 133.000 Belgen (10%) in 2016 die wonen in een huishouden waarvan één of meer gezinsleden een niet-ingeloste behoefte heeft aan professionele thuiszorg. Deze niet-inlossing is er omwille van financiële redenen.
38% van die Belgen krijgt het betrokken gezinslid professionele thuiszorg. 69% van hen betaalt voor deze zorg, en ongeveer een kwart van deze betalers beschouwen de kosten als een financiële last (26%).
61% van de huishoudens met minstens één gezinslid dat een niet-ingeloste behoefte aan (meer) professionele thuiszorg ervaart ( 18%), geeft aan dat deze zorg niet wordt ingelost omwille van financiële redenen.

Nour Ali

1. Gelijke toegang voor huisvesting voor elke Gentenaar: Onderzoeksrapport Netto-discriminatiegraad voor het verhuren van een woning

- Door uitgevoerde testen is bewezen dat discriminatie en sociale uitsluiting voor mensen hun achtergrond bij het verhuren van een woning aanwezig is maar op een subtiele manier gebeurt.

- Bijvoorbeeld krijgen mensen met een niet-Vlaamse naam te horen dat de woning reeds verhuurd is of krijgen ze geen antwoord.

- Bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking krijgen te horen dat huisdieren (blindgeleide hond) niet toegelaten zijn.

2. #Kindertoegelaten

Discriminatie op de werkvloer tegenover zwangere vrouwen en vaderschapsverlof bij mannen

- 1/3 vrouwen voelt zich gediscrimineerd op de werkvloer

- 75% van de vrouwen krijgt tijdens de zwangerschap te maken met discriminatie of andere negatieve gevolgen.

- De meeste discriminatie gebeurt tijdens de aanwerving

- 12% van de vaders neemt niet de volle 10 dagen vaderschapsverlof. Dit bijna de helft is dit te wijten aan de werkgever.

b Noteer de verwijzing

1. Van der Bracht, K., Verhaeghe, P. P., & Van de Putte, B. (2015). gelijke toegang voor huisvesting elke Gentenaar: onderzoeksrapport. Geraadpleegd op 2 december 2018, via https://biblio.ugent.be/publication/6921177/file/6921184.pdf

3. De Becker, K., & Gauthier, F. (2016). K.T. #kinderentoegelaten. Geraadpleegd via https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/publicatie_kinderentoegelaten_nl.pdf

c Kopieer/ plak een tabel, overzicht + referentie

1.

afbeelding

afbeelding

Benedicte Doucet
Op het internet heb ik op google statistiek en toegankelijkheid ingegeven. Ik kom op een vervoerstoegankelijkheid uit met deze statistiek.

afbeelding

Het gaat over het aantal vervoersbewijzen en abonnementen van de lijn ,het openbaar vervoer. De doelgroep is iedereen die met het openbaarvervoer zich verplaatst.

Weyts, B. (z.d.). beleidsbrief [pdf]. Geraadpleegd van http://saw-informatievaardigheden.wdfiles.com/local--files/info-refereren/SAW_IV_vademecum%20bronvermeldingen%20APA_1819.pdf

Kimberley Vanbiervliet

Op het internet heb ik een artikel gevonden van de nieuwsredactie van de VTM en daarbij waren de statistieken aanwezig. Hierin werden verschillende aantal verslavingen met hun percentage genoemd.

Zo waren er ook cijfers aanwezig van hoeveel mensen er nu eigenlijk een verslaving hebben in de verschillende leeftijdscategorieën.

- 12% van 16 - 24 jarigen hebben een drugsverslaving
- 8 % van de 25 - 34 jarigen hebben een drugsverslaving
- 3 % van de 35 - 44 jarigen hebben een drugsverslaving
- 1% van de 45 - 54 jarigen hebben een drugsverslaving
- 0.3 % van de 55 - 64 jarigen hebben een drugsverslaving

Bij dit onderzoek is gebleken dat vooral cannabis een bekende drug is onder personen met een drugsverslaving.

Lisa Schauvliege
Hoe percipiëren de Nederlandstaligen in België de kwaliteit, de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidsvoorzieningen in ons land? Traditioneel worden aan de (Belgische) gezondheidszorg een aantal sterke troeven toegeschreven zoals de hoge dekkingsgraad van de bevolking door de verplichte ziekteverzekering, de vrije keuze van de patiënt en de vlotte toegang tot het gezondheidssysteem. Uit de analyse zal moeten blijken of de respondenten dit gezondheidssysteem positief evalueren. Hoe positioneert de Vlaamse Gemeenschap zich ten aanzien van andere EU-lidstaten?

Tevredenheid over gezondheidsvoorzieningen: positie van Vlaanderen in Europa en beïnvloedende factoren (augustus 2009). Dirk Smets. Geraadpleegd via: https://www.vlaanderen.be/publicaties/tevredenheid-over-gezondheidsvoorzieningen-positie-van-vlaanderen-in-europa-en-be-nvloedende-factoren?fbclid=IwAR0MSo2UDgRKc-tR1T7MOVtLP_0xz6AJ9p43R96beF3KTYol-eV1Ut1aI9g

Het is een onderzoek dat gaat over evidence-based verzekeringsgeneeskunde. De onderzoeksvraag is: Wat is de attitude, kennis, toegankelijkheid en gebruik van EBM (evidence-based medicine door artsen werkzaam bij het UWV?

Hoving, J.,& Verhaaf, M. (2018). Evidence-based verzekeringsgeneeskunde. Tijdschrift voor Bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, 26, 59-66.