Specialisten

Els Nolf
Een medewerker beleidsondersteuning kenniscentrum (wwz) en werkte ook voor het Vlaamse gemeenschapscommissie (vgc).

Brigitte Grouwels
Is een lid van Brusselse Hoofdstedelijke Raad, Vlaams Parlementslid, Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijkekansenbeleid, Lid Brusselse Hoofdstedelijke Raad, Brussels staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, Gelijkekansenbeleid en de Haven,
Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, Informatica en de Haven,
Brussels Parlementslid, VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, Deelstaatsenator geworden in haar leven.

AMBER LECOUR
1. Huub Pijnenburg
2. J.D van der Ploeg
3. Karel de Vos
4. Michel Foucault
5. Nussbaum Martha