Specialisten

Stef Tijtgat
1. Brigitte Grouwels: Is een lid van Brusselse Hoofdstedelijke Raad, Vlaams Parlementslid, Vlaams minister van Brusselse Aangelegenheden en Gelijkekansenbeleid, Lid Brusselse Hoofdstedelijke Raad, Brussels staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, Gelijkekansenbeleid en de Haven,
Brussels minister van Openbare Werken en Vervoer, Informatica en de Haven,
Brussels Parlementslid, VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Gezin, Deelstaatsenator geworden in haar leven.

2. Els Nolf: Een medewerker beleidsondersteuning kenniscentrum (wwz) en werkte ook voor het Vlaamse gemeenschapscommissie (vgc).

AMBER LECOUR
1. Huub Pijnenburg: senior onderzoeker/adviseur bij Praktikon. Hij studeerde in 1983 af als ontwikkelingspsycholoog aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Loopbaan als praktijkonderzoeker waar hij in 1986 werd aangesteld als hoofd van de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling.

2. J.D van der Ploeg: Hij is Emeritus hoogleraar orthopedagogiek aan de universiteit van Leiden. In 1990 ontwikkelde hij het meervoudig risicomodel. In 1996 was hij de oprichter van het tijdschrift International journal of Child & Family Welfare.

3. Karel de Vos: Hij geeft les aan de universiteit van Gent op de faculteit psychologie en pedagogische wetenschappen.

4. Michel Foucault: Hij is een Frans filosoof. Hij werd bekend vanwege zijn politiek activisme in de jaren 70-80 en via zijn analyses in de politieke filosofie via begrippen disciplinemaatschappij,..

5. Nussbaum Martha: Haar functie is Amerikaans filosofe en hoogleraar rechtsfilosofie en ethiek aan de universiteit van Chicago.

Mathieu Laurier
1) Ron Mace: uitvinder en directeur van het centrum van Universal Design. Hij was internationaal gekend als architect. Hij zette zich in voor een wereld waarin het voor iedereen een stuk makkelijker zou zijn om te leven.

2)Enter, Hasselt vzw: Vlaams expertisecentrum. Zij schreven mijn basistekst.

3) An Van Lancker, Zij is een medewerker van de Ambrassade. Ze heeft een diploma beleidsmedewerker, toerisme en jeugdlokalen&regulitis. Zij zet zich dagelijks in voor de Embrassade en voor het welbevinden van onze Vlaamse jeugd.

Nour Ali

1) Perquin Nicolaas: (1897-1975) Buitengewoon en gewoon hoogleraar De pedagogiek en pedagogische psychologie ten behoeve van de leraarsopleiding, de didactiek van het V.W.O., H.A.V.O. en de sociale pedagogiek in de universiteit van Utrecht.

2) Van de Vijver Wouter: Criminoloog van opleiding. Werkte in de bijzondere jeugdzorg als opvoeder en psycholoog. 6 jaar later staat hij in het jeugdwerk als jeugdopbouwwerker in Zelzate.

Luna Ampe

1) G.W. Mies

2) Kamperman A.

3) Wierdsma A.
=Dr. AndreĀ“ I. Wierdsma heeft Bedrijfskunde en organisatie- en klinische psychologie gestudeerd. Sinds 1978 werkt hij bij de Universiteit Nyenrode als docent. Hierna is hij daar hoogleraar geworden en is hij als docent betrokken bij het Sioo, het Interuniversitair Centrum voor Organisatie- en Veranderkunde.

Lisa Schauvliege

Ron Mace: oprichter van The Center for Universal Design, overleden op 29 juni 1998 hij werd 56 jaar oud.

Benedicte Doucet
Jeremy McCarthy heeft een master in toegepaste positieve psychologie die hij behaalde aan de universiteit van Pennsylvania in Philadelphia. Hij heeft het boek: the psychology of spas and wellbeing geschreven.

Kimberley Vanbiervliet

Antonio Verdejo - Garcia is van Spaanse afkomst. Hij is benoemt tot docent, hoofddocent en universitair hoofddocent in de universiteit van Granada. Hij zit onder andere ook in de redactieraad van verschillende verslavingsrapporten.
https://research.monash.edu/en/persons/antonio-verdejo-garcia

Leontien Diergaarde is van Nederlands afkomst. Ze is assistent professor en heeft een master in de neurowetenschap. Ze werkt al 14 jaar aan de VUmc.
https://www.linkedin.com/in/leontien-diergaarde-53a36a1/

Rita Z Goldstein ze is een hoogleraar psychiatrie in de afdeling neurowetenschappen aan de Icahn School of Medicine in New York. ze is on andere ook hoofd van Brain Imagine core. Ze is wereldwijd bekend om haar onderzoeken naar drugsverslavingen.
https://icahn.mssm.edu/profiles/rita-goldstein

Koen Houben is een psycholoog bij de Max Ernst GGZ en heeft een opleiding gevolgd aan de Universiteit van Tilburg en heeft daar een Master Medische Psychologie.
https://www.linkedin.com/in/koen-houben-a83509a2/

Henri Van Daele
James Wolffe: Hij is meer bekend als Her Majesty's Advocate of Lord Advocate. Hij is de Chief Legal Officer en advocaat van de Schotse Regering en van de Kroon van Schotland. Hij is geboren in Dumfries (Schotland) op 20 december 1962. Hij heeft aan de universiteit van Edinburgh gestudeerd.

Jacqueline Hodgson: Ze is professor aan de Universiteit van Warwick (school of Law). Deze professor doet onderzoek en schrijft over het Europees en Vergelijkend Crimineel Strafrecht.