Organisaties

Stef Tijtgat
MFC - Multifunctioneel Centrum
PVB - Persoonsvolgend Budget
RTH - Rechtstreeks toegankelijke hulp
VAPH - Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap

Amber Lecour
BJB= bureau voor juridische bijstand
cachet vzw
Centrum voor integrale gezinszorg Ten Anker
IN-Gent - afdeling toegankelijkheid
Tonuso - centrum voor jeugdhulp

Mathieu Laurier
Sclera vzw- organisatie die zich inzet voor kinderen met autisme of een andere stoornis om zich toch goed te laten voelen in de maatschappij.
universal design-is een ontwerpmethode die men kan toepassen om integrale en exclusieve toegankelijkheid te bereiken waarbij, verbruikbaarheid voor iedereen centraal staat.-
jeugdhuis sumo- , staan ter beschikking voor alle jeugd in Opglabeek. Ze organiseren tal van culturele activiteiten doorheen het volledige jaar.

Nour Ali
ORGANISATIES

ADRES

DOEL

DOELGROEP

Agentschap jongerenwelzijn

Koning Albert II laan 35 bus 31,1031 Schaarbeek

“- staat in voor het beleidsvoorbereidend werk m.b.t. de jeugdhulpverlening

- zorgt voor de inhoudelijke ondersteuning van de comit és voor bijzondere jeugdzorg, de sociale diensten van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbanken en de bemiddelingscommissies

- zorgt voor de programmatie en de erkenning van de private voorzieningen

- voert een preventiebeleid ten aanzien van jongeren

- beheert het fonds bijzondere jeugdbijstand

- coördineert de begroting en de rekenplichtigheid binnen de afdeling

- staat in voor de kwaliteitsbewaking van de sociale diensten en de administratieve secretariaten bij de beslissende instanties

- subsidieert private voorzienigen, pleeggezinnen, projecten en experimenten

- verzorgt publicaties m.b.t. de bijzondere jeugdbijstand

- organiseert de klachtentelefoon (JO-lijn: 0800-900 33) - verzorgt het secretariaat van de filmkeuringscommissie.

- voert een preventiebeleid ten aanzien van minderjarigen in problematische opvoedingssituaties

- maakt ontwerpen op van contracten voor experimenten en projecten Telefonisch Bevoegdheden: - staat in voor het beleidsvoorbereidend werk m.b.t. de jeugdhulpverlening

- zorgt voor de inhoudelijke ondersteuning van de comit és voor bijzondere jeugdzorg, de sociale diensten van de Vlaamse Gemeenschap bij de jeugdrechtbanken en de bemiddelingscommissies

- zorgt voor de programmatie en de erkenning van de private voorzieningen

- voert een preventiebeleid ten aanzien van jongeren

- beheert het fonds bijzondere jeugdbijstand

- coördineert de begroting en de rekenplichtigheid binnen de afdeling

- staat in voor de kwaliteitsbewaking van de sociale diensten en de administratieve secretariaten bij de beslissende instanties

- subsidieert private voorzienigen, pleeggezinnen, projecten en experimenten - verzorgt publicaties m.b.t. de bijzondere jeugdbijstand

- organiseert de klachtentelefoon (JO-lijn: 0800-900 33) - verzorgt het secretariaat van de filmkeuringscommissie.

- voert een preventiebeleid ten aanzien van minderjarigen in problematische opvoedingssituaties

- maakt ontwerpen op van contracten voor experimenten en projecten - Jo-lijn”

Overheden, instellingen, organisaties actief binnen de sectoren bijzondere jeugdzorg en jeugdhulpverlening.

CLB

Technologiestraat1,1082 Sint-Agatha-Berchem

“Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) draagt bij tot het welbevinden en de optimale ontwikkeling van de leerlingen door informatie, hulp en begeleiding te bieden op vier domeinen:

Leren en studeren

De onderwijsloopbaan

Het psychisch en sociaal functioneren

Preventieve Gezondheidszorg, Multidisciplinaire begeleiding van het leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de preventieve gezondheidszorg.

Bevoegd om, zoals andere instanties uit rechtstreeks toegankelijke hulp, documenten op te maken (A of M) die toegang geven tot niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (o.a. VAPH) of tot de gemandateerde voorzieningen”.

Leerlingen, ouders en leerkrachten van de scholen

JAC

Drabstraat18,9000 Gent

“Laagdrempelig en direct toegankelijk onthaal voor alle vragen en problemen van jongeren en jongvolwassenen

Informatie, advies, ondersteuning en vraagverduidelijking

Zoektocht naar gepaste hulp op basis van de vraagverduidelijking

Mobiele hulpverlening

Consult voor intermediairen

Werken met (telefonische tolken) indien nodig

Gesprekken kunnen op de dienst, telefonisch, via mail of chat”.

Minderjarigen en jongvolwassenen

OCMW

Kleine Landeigendomlaan2A,9060 Zelzate

-Algemeen maatschappelijk werk

-Materiële hulpverlening

-Psychische hulpverlening

-Budgetbeheer

-Budgetbegeleiding

-Schuldbemiddeling

-Lokaal opvanginitiatief

-Sociaal Huis

-Mindermobielencentrale

-Financiële, administratieve ondersteuning, begeleiding en diensten aan huis

Alle inwoners van Zelzate

Politie

Havenlaan1a,9060 Zelzate

-Onthaal

-Wijkwerking

-Interventie

-Politionele slachtofferbejegening

-Lokale opsporing en lokaal onderzoek

-Handhaving van de openbare orde

Alle inwoners van Zelzate

Straathoekwerk

Reigerstraat8,9000 Gent

-Ondersteuning, begeleiding en coördinatie van bestaande en startende straathoekwerkprojecten.

-Vindplaatsgerichte werkingen.

-Outreach projecten.

Straathoekwerkers, outreachers, vindplaatsgerichte werkers

Uit De Marge

Kortrijksepoortstraat192,9000 Gent

-Belangenbehartiging van maatschappelijk kwetsbare jeugd

-Expertisecentrum betreffende maatschappelijk kwetsbare jeugd

-Begeleiden van

-jeugdwerkinitiatieven met maatschappelijk kwetsbare jeugd

-Vorming over toegankelijkheid en maatschappelijke kwetsbaarheid

-Coördinerend optreden tussen diverse jeugdwerkinitiatieven en -sectoren

Jeugdwerkinitiatieven en gemeentebesturen in Oost-Vlaanderen

VDAB

Oude Westtragel7,9060 Zelzate

“Je kan bij VDAB terecht met al je vragen over werk, opleidingen, vacatures, dienstencheques, tewerkstellingsmaatregelen, praktische problemen oplossen zoals vervoer, kinderopvang”.

Werkzoekenden, werknemers en werkgevers

Ellora Safi

  • IN-Gent - Afdeling Toegankelijkheid

Anderstaligen kunnen bij IN-Gent vzw terecht voor advies, coaching, vorming en procesbegeleiding (diversiteits- en taalbeleid).
Het ondersteunen ook Gentse diensten en organisaties in het toegankelijker worden voor diverse doelgroepen, door het aanbieden van tolken en vertalers.

  • Inter : Tussen Mens en Omgeving

Inter streeft naar een toegankelijke en inclusieve samenleving. Daarbij maakt het gebruik van de principes van Universal Design, die scheppen de basisvoorwaarden, zodat mensen op een zelfstandige en gebruiksvriendelijke wijze gebruik kunnen maken van de omgeving.

  • Stad Gent : Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap

De hoofdtaak is het adviseren van het stadsbestuur van Gent over onderwerpen die invloed hebben op het leven van personen met een handicap of chronische ziekte (o.a. signaleren van knelpunten en oplossingen voorbrengen). Dit doen ze zowel op vraag als spontaan.

  • Uit De Marge: Steunpunt Gent

Dit is een expertisecentrum die zich inzet voor de maatschappelijk kwetsbare jeugd, dit doen ze via jeugdwerk.

  • Agentschap Integratie en Inburgering: Oost-Vlaanderen Team Integratie

Hun doel is om reguliere diensten en instellingen toegankelijk te maken voor etnisch-culturele minderheden. Het geeft advisering, vorming en training en procesbegeleiding aan organisaties en individuen.

  • Visit Flanders: Infopunt Toegankelijk Reizen

Het Infopunt maakt reizen met een beperking makkelijker, door reizigers met een handicap en ouderen, verzamelde informatie over de toegankelijkheid van diverse vakantiebestemmingen te bieden.

  • Blijf Actief Wonen: Woningaanpassingen

Dit platform informeert en adviseert over woningaanpassingen, de daaraan verbonden hulpmiddelen en thuiszorgservices.

Luna Ampe

CAW

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn. Ze geven steun aan diegenen die het moeilijk hebben zodat ze zelf terug verder kunnen.

OCMW

Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn', verzekert een aantal maatschappelijke dienstverleningen en zorgt zo voor het welzijn van iedere burger. Elke gemeente of stad heeft een eigen OCMW dat een brede waaier aan diensten aanbiedt.

VAPH

VAPH of Vlaams agentschap voor personen met een handicap helpt en ondersteunt personen met een handicap en streven naar een goede levenskwaliteit.

Lisa Schauvliege

Inter: biedt ondersteuning om de omgeving bereikbaar betreedbaar, bruikbaar en begrijpelijk te maken voor iedereen.
VAPH: Vlaams agentschap voor personen met een handicap. Biedt ondersteuning voor mensen met een handicap.
AGION: agentschap voor infrastructuur in het onderwijs

Benedicte Doucet

house of wellbeing
-algemene werking: preventie en cutatie
-doelgroep: mensen van pensioenleeftijd en mensen met stress en burn-out

inter
-algemene werking: Streven naar een integrale toegankelijke en inclusieve samenleving.
-doelgroep: iedereen

toevla
-algemene werking: De laagdrempeligheid van zaken te vergroten
-doelgroep: Personen met een beperking en organisatoren

Kimberley Vanbiervliet

De Drugslijn
- biedt ondersteuning aan mensen met een verslaving om hen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Anonieme Alcoholisten
- biedt mensen met een alcoholverslaving de nodige hulp aan om hun verslaving te overwinnen.

VAD (Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs )
- zij bieden een preventie - hulpverlening en ondersteunen mensen ook zo goed mogelijk om hun verslaving te overwinnen. Daarnaast zullen ze jou ook indien nodig doorverwijzen naar andere diensten voor een behandeling op maat.

Henri Van Daele

- Het Juridisch Loket:
Adres: Stationsweg 9
5211 TV 's-Hertogenbosch
Telefoon: 0900 80 20
Website: https://www.juridischloket.nl
Dit loket geeft gratis juridisch advies. Het Juridisch Loket helpt mensen met een lager inkomen en vermogen aan gratis of
goedkope rechtshulp. De juristen van het Juridisch Loket geven advies en kunnen je, indien nodig, doorverwijzen naar een
advocaat. Het Juridisch Loket wordt door de overheid gefinancierd.

- Kituo Cha: Adres: P.O. Box 7483-00300 Nairobi, Kenya.
Tel: 3874191, 3874220, 3876290,
Mobiel: 0734 874221, 0727 773991
Email: info(at)kituochasheria.or.ke
Website: www.kituochasheria.or.ke
Kituo Cha Sheria –“Kituo” is the oldest, most experienced legal aid providing and human rights non-governmental organization
in Kenya, and perhaps, across the East and Horn of Africa region. It exists to empower the poor and marginalized and to
enhance equilty and access to justice for all.

- het Landelijk Overleg Sociaal Raadslieden (LOSR):
Sociaal Werk Nederland
Adres: Koningin Wilhelminalaan 3
3527 LA Utrecht
Tel: 030 721 0 721
Website: www.sociaalwerknederland.nl
Email: ln.krewlaaicos|ofni#ln.krewlaaicos|ofni
Sociaal raadslieden zijn sociaal-juridische dienstverleners die in een groot aantal Nederlandse gemeenten kosteloos hun
diensten aanbieden. Het Sociaal raadsliedenwerk richt zich vooral op personen met weinig opleiding, een laag inkomen en een
beperkte zelfredzaamheid.

- het Verbond van Verzekeraars:
Postadres
Postbus 93450
2509 AL Den Haag
Telefoon: 070-333 85 00
Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt.