Juri Maats Context

Stef Tijtgat
*Juridische context*
Besluit van de Vlaamse regering dat regelgeving betreffende toegankelijkheid van publieke gebouwen in Vlaanderen in werking zal treden op 1 maart 2010 die inhoud dat de toegankelijkheidsregels verplichtend worden opgenomen in de voorwaarden tot het verkrijgen van de bouwvergunning.
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid
Besluit van de Vlaamse ministers van Ruimtelijke Ordening en Gelijke Kansen werd op 5 juni 2009 de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid goedgekeurd door de Vlaamse regering die de nieuwe verordening vervangt de oude wetgeving over toegankelijkheid van publieke gebouwen (federale wet van 17 juli 1975).
besluit van het Europees Parlement waarbij men op 26 oktober 2016 de richtlijn goed keurde inzake de toegankelijkheid van het web. Deze richtlijn verplicht openbare instanties zoals openbare ziekenhuizen, bibliotheken, universiteiten… om hun websites en mobiele applicaties meer toegankelijk te maken. Dit zorgt ervoor dat personen met een handicap een betere toegang hebben tot deze informatie.
Besluit Digitale Toegankelijkheid treed in werking op 23 september 2018 Dit is een Algemene Maatregel van Bestuur op basis van de wet Digitale Overheid die het toepassen van de standaard voor toegankelijkheid (EN 301 549) een wettelijke verplichting maakt voor overheidsorganisaties.

*Maatschappelijke context*
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits
CD&V