Bronnenlijst

Stef Tijtgat
Putnam R.D. ‘Bowling alone: the collapse and revival of American community’. New York: Simon & Schuster, 2000.

Observatorium voor Welzijn en Gezondheid Brussel, Welzijnsbarometer, Brussels Armoederapport, 2010.

Observatorium voor gezondheid en welzijn in Brussel, Brussels actieplan armoedebestrijding, Brussels Armoederapport 2010, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 2010.

Putnam R.D. ‘Bowling alone: the collapse and revival of American community’. New York: Simon & Schuster, 2000.

Bellaghmouch, F., Project Bruggenbouwer sluit af met welzijnsbeurs, Brussels WelzijnsNieuws, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad , juli/september 2011.

Blommaert, J., Superdiversiteit, www.kifkif.be/actua/superdiversiteit, 2011.

Elskens, B., Reis naar een onbekende bestemming’, http://www.socius.be/tiki-index.php?page=Kruispuntdenken.

Observatorium voor gezondheid en welzijn in Brussel, Brussels actieplan armoedebstrijding, Brussels Armoederapport 2010, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 2010 Observatorium voor Welzijn en Gezondheid Brussel, Welzijnsbarometer, Brussels Armoederapport, 2010.

Putnam R.D. Bowling alone: the collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster, 2000.

Van Den Daele, K., Bruggen bouwen, Utopie of realiteit.

Amber Lecour

Breyne, P., (2005). Deuren en vensters steken: (over toegankelijkheid). Brugge: Provincie West-Vlaanderen.

Desmet, A. & Knops, G.,(1990). Sociale woningbouw. Bewonersparticipatie en sociale toegankelijkheid. Brussel: Koning Boudewijnstichting.

Bombaerts, G., Hillaert, W. & Coussée, F., (2010), Curieuzeneuzepastapot. Diversiteit en toegankelijkheid in het jeugdwerk. Gent: Academia Press.

Leeuwen, H., (2018). Integrale jeugdhulp biedt ‘alles ineen’. Maar wat dan precies?. Kind & adolescent Praktijk, vol. 17 (1), p. 34-36.

Mostinckx, J., (2008). Cliëntoverleg integrale jeugdhulp. Sociaal: welzijnsmagazine, Jrg. 29 nr.8, p. 9-10.

Meulyzer, D., (2004). Integrale jeugdhulp: het beloofde welzijnsland?. Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek, Jrg. 23 (2004) nr.3, p. 24-27.

Van Lingen, A., (2016). Methodieken en interventies gebruikt door hulpverleners in de integrale jeugdhulp omtrent drugs [online theses]. Diepenbeek: UC Limburg. Geraadpleegd via http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE9369217.

Deben, M., (2014), De bijzondere jeugdzorg: hoe tracht men het –bijzondere’ terug te vinden?: een onderzoek naar de impact van de Integrale jeugdhulp in Vlaanderen [online theses]. Hertogstraat: Katholieke Hogeschool Leuven Hertogstraat. Geraadpleegd via http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE10381983.

Dumortier, J. (2018), herstelgesprekken op een minder verbale manier [online theses]. Tielt: Katholieke Hogeschool VIVES Tielt.

Peeters, J., (red.) (2013). Integrale jeugdhulp vanuit een duurzaamheidsperspectief. Handboek integrale jeugdhulp (pp. 1-35). Brussel: Politeia.

Verdeyen, V. (2005). De integrale jeugdhulp en de rechtspositie van de minderjarige binnen de integrale jeugdhulp. Tijdschrift voor Wetgeving omnilegie, iss 1, pag. 8-15.

Verhoest,K., Van Tomme, N. & Voets, J. (2011). Integrale jeugdhulp: geen brandhout maar steunbalken. Tijdschrift voor sociaal werk en politiek, vol. 37, iss. 3, pp. 30-31.

Dalvi, M. Q. & Martin, K. M. (1976). The measurement of accessibility: some preliminary results. Transportation, vol. 5, iss. 1, pag. 17-42.

Delafontaine, M., Neutens, T. & Van de Weghe, N. (2012). A GIS toolkit for measuring and mapping space-time accessibility from a place-based perspective. International journal of geographical information science. Vol.26, 6, pag. 1131-1154.

Davis, L. M., Williams, M. V. & Pitkin Derose, K. (red.) (2011). Understandig the public health implications of Prisoner Reentry in California: State-of-the-State report. Santa Monica: Rand Corp.

Beenders, R. & Van Brempt, K. (23, oktober, 2018). Universele toegang tot drinkwater is een mensenrecht dat Europa moet garanderen. Knack.be. geraadpleegd via https://academic.gopress.be/.

Leieroos. (09, oktober, 2018). Leieroos viert veertig jaar ijveren voor toegankelijkheid Deinze. Het Nieuwsblad +, 1 pagina. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/.

Mertens, B. (21, september, 2018). Lien Degol maakt politiek debuut. HLN +. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/.

De Vos, Karel, Roose, R., & De Bie, M. (2012). Honderd jaar na de kinderbescherming: de institutionalisering van een pedagogische paradox. PANOPTICON, 33(5), pag. 454–469.

Vanhee, J-P., (2014). Dat verandert de zaak: een bijdrage tot de articulatie van integrale jeugdhulp. Brussel: Politeia.

Vanhee, J-P. & Elias, W. (2010). Leopolg Flam( 1912-1995): een filosoof van gisteren voor een wereld van morgen. Geraadpleegd via https://books.google.be/books?id=P1PMG_FLzGcC&dq=jean-pierre+vanhee&hl=nl&source=gbs_navlinks_s.

Parmentier, B. (2016). Toegankelijkheid van evenementen[video]. België: Vives tunes.

Van Broeckhoven, J. (1979). Marginaliteit, toegankelijkheid van de media voor de mentaalgehandicapten: proefprojekt Leuven. [video]. Leuven: KU Leuven. Audiovisuele dienst [prod., real., dist.].

Ruysschaert, T. (1998). Hoor hoe ik van je hou: 50 liefdesgedichten, verzameld en gelezen door Tine Ruysschaert. [CD]. Tielt: Lannoo.

Nour Ali
Boek

Böhnisch. L. & Münchmeier, R. (1991). Pädagogik des Jugendraums. München: Juventa.

Faché, W. (red.) (1981). Gemeentelijk jeugdwelzijnsbeleid. Gent: Seminarie en Laboratorium voor jeugd- en welzijns en volwassenenvorming.

Forbush, W. (1902). The boy problem. A study in social pedagogy. Philadelphia: The Westminster Press.

Gillchrist, R. & Jeffs, T. (2001). Settlements, social change and community action. Good Neighbours. London: Jessica Kingsley.

Hazekamp, J. (1985). Rondhangen als tijdverdrijf. Amsterdam: VUGA.

Noorda, J. (1981). Moet ik soms m’n bek houden? Jongerenopbouwwerk, een manier van werken met jongeren. ’s Gravenhage: VUGA.

Perquin, N. (1956). Gezichtspunten voor een sociale pedagogiek. In Centrum Katholieke Medisch Opvoedkundige Bureaux. (red.). Het medisch-opvoedkundig bureau in pedagogisch perspectief (pp.40-44). Utrecht: Het Spectrum.

Suykens, M. (1983). Aan het werk! Praktijkboek voor een gemeentelijk jeugdwelzijnsbeleid. Brussel: JEMP.

Van Strijen, F. (2011). Jongerenwerk nieuwe stijl. Amsterdam: SWP.

Van Susteren, J. (1991). Helpen in eigen omgeving. Vindplaatsgericht werken. Utrecht: SWP.

Veenbaas, R., Noorda, J., Borsjes, M. & Westerhoff, M. (1986). Jongeren op straat. Amsterdam: VUGA.

Veenbaas, R., Noorda, J. & Ambaum, H. (2011). Handboek modern jongerenwerk. Visie, methodiek en voorwaarden. Amsterdam: VU Uitgeverij.

Tijdschrift

Ferket, R. (1981). Jeugdopbouwwerk Oudergem. Rook, tijdschrift voor gemeentelijk jeugdwelzijnsbeleid, 3, 11-12.

Oostveen, C. (1988). Sportopbouwwerk. Sportgericht, 10(4). 166-169.

Smith, M.K. (2003). From youth work to youth development: the new government framework for English youth services. Youth & Policy, 14(79), 45-59.

Mathieu Laurier

agentschap voor natuur en bos. (2006). Vademecum integrale toegankelijkheid van parken.
auteur is onbekend.

Verduyn, R. (2001). kwaliteit in het jeugdhuis: aandachtspunten voor een gemeentelijk beleid. Antwerpen: Vlaamse federatie van jeugdhuizen.

Dusselier, B. (2010). een kerngroep: de motor van een jeugdhuis. Kortrijk: KATHO.

Gielen, P. (2007). jeugdhulpverleningen in Vlaanderen (on)toegankelijk. uitgeverij is onbekend.

Peeters, J. (2013). integrale jeugdhulp vanuit een duurzaamheidsperspectief. Brussel: Politeia.

Vrijens, C. (2010). implementatie integrale jeugdhulp: onvermijdelijk complex. Brussel: Politeia.

Luna Ampe

Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid (2011).Onderzoek naar integrale toegankelijkheid van de infrastructuur binnen de jeugdsector. Hasselt: Enter.

Bombaerts, G., Hillaert, W., & Coussée, F. (2010).Curieuzeneuzepastapot. diversiteit en toegankelijkheid in het jeugdwerk. Gent : Academia press.

Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebon-den Aangelegenheden, (VIPA) (2013). Inspiratie-bundel Toegankelijkheid van voorzieningen voor algemeen welzijnswerk. Hasselt: Enter.

De Koster, K., De Man, L., & De Vos, K. (2014). Integrale jeugdhulp. Catalogue, 7-18.

Meire, J. (2007). Jeugdhulp in de schoolomgeving: jongeren aan het woord over toegankelijkheid. Welwijs: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk, 3, 14-17.

Dewaele, C. (2010). Straathoekwerk en integrale jeugdhulp. Handboek integrale jeugdhulp, 4, 1-15.

Van Poucke, S. (2012). Toegankelijkheid van het onderwijs voor kinderen met een handicap in Sri Lanka: hoe toegankelijk is het buitenge-woon onderwijs in Kandy?[online bachelorproef]. Heverlee : Katholieke Hogeschool Leuven.

Mertens, F. (2011).
Toegankelijkheid van tennisclubs voor mensen met een fysieke handicap [Online theses]. Turnhout: Katholieke Hogeschool Kempen.

Verbeek, E. (2011). Studeren met een psychische functiebeperking: Kan de nachtkliniek ondersteuning bieden? [online theses]. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven.

Broesterhuizen, M. (2009). Meer dan één wereld te winnen: participatie van mensen met een handicap in de christelijke gemeenschap[ journaal- artikel]. Leuven: KU Leuven.

Heylighen, A. (2009). Architectuur ontwerpen in dialoog met handicap [online presentatie]. Leuven: KU Leuven.

Thiery, Y. (2010). Discriminatie en verzekering - Economische efficiëntie en actuariële fairness ge-toetst aan het juridisch gelijkheidsbeginsel.[ jour-naal- artikel]. Leuven: KU Leuven.

José, L. G., Marcelino, J. C., &
Francisco, L. G. (red.) (2007). Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2007. Berlin: Springer.

Pinto, M., Sales, D., & Doucet, A. (2007). Metric analysis of the information visibility and diffusion about the European Higher Education Area on Spa-nish University websites, 2, 345-370.

Hailendra, S. B., Vishal, M., & Sanjay, F. (2009). Measuring Accessibility for Inclusive Development: A Census Based Index, 98,167-181.

L.V., & Waregem. (2 december 2018). Grote lerarenenquête in de lagere school wordt veel tijd. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via acade-mic.gopress.be.

Vancaeneghem, J. (4 december 2018). Eén klas, 22 leerlingen, 11 met nood aan hulp. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via academic.gopress.be.

Desplenter, A. ( 26 november 2018). Inclusie, een mooi ideaal dat niet altijd haalbaar is. De Standaard. Geraadpleegd via adademic.gopress.be.

Wierdsma, A.(1999).Co-creatie van verandering. Amsterdam: Eburon.

Wierdsma, A.(2017). Olifantenpaadjes: organisatieverandering binnendoor en buitenom. Rotterdam: Atlas Contact.

Wierdsma, A.( 2013). Over leven in werk. Antwerpen: Garant.

Baillieul, M. (2017). Breedhoek: m- decreet: inclusief of exclusief? [ DVD- video]. Brussel: BRT.

Deboes, T. (2015). De kracht van co- teaching in het M-decreet[ DVD- video]. Brussel: Klasse.

Robin, D. (2017). Inclusief onderwijs, hoe is het echt? [ DVD-video]. Brussel: Klasse.

Benedicte Doucet
2018 Centrum moet opgefrist worden. Het laatste nieuws/dendermonde. Pagina 17

2018 leerlingen krijgen meer inspraak . kant van west-vlaanderen/het weekelijks nieuws waregem. Pagina 44.

2018 'Onze gemeenten moeten meer doen zodat vrouwen er zich thuis voelen' knack.be. pagina 0

aanpassingen. (z.d.). http://woningaanpassing.grootveld.net/

Accessibility. (2015). Disability Compliance for Higher Education, 20(6), 16.

Adriaensen, B. (2015). De familie- en jeugdrechtbank: Een betere toegankelijkheid? Geel: Thomas More Kempen.

Breyne, P. (2005). Deuren en vensters steken: (over toegankelijkheid). Brugge: Provincie West-Vlaanderen.

Caels, T. (2008). Rolstoelen in Leuven (Volt). Brussel: VRT.

De Graaf, Djoerd, De Jong, Uulkje, Van Leeuwen, Marko, & Van der Veen, Ineke. (2004). Meer lenen bedreigt toegankelijkheid hoger onderwijs. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs., In: Tijdschrift voor hoger onderwijs., 22 (2004)1 ; 2-9.

De Groot, Sonja, Valent, Linda J.M, Van Koppenhagen, Casper F, Broeksteeg, Rogier, Post, Marcel W.M, & Van der Woude, Lucas H.V. (2013). Rolstoelgebruikers met een dwarslaesie in beweging: Effecten van en voorwaarden voor een actieve leefstijl. Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde, In: Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 157(2013)42 ; p. 2009-2016.

De Keyser, Wivina, Vincke, Leslie, & Beyaert, Henk. (2014). Autonoom handelen met de rolstoel. Berchem: De Boeck.
Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid. (2011). Onderzoek naar integrale toegankelijkheid van de infrastructuur binnen de jeugdsector: Eindrapport. Hasselt

Folder Toegankelijkheid bij De Lijn. (2013). De Lijn - Vlaamse Vervoermaatschappij.

Gelade, L. (2000). Financiële (on)toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg. Hospitalia., 170-177.

Godelaine, N. (1968). Voorzieningen en aanpassingen voor de lichamelijk gehandicapte, speciaal de rolstoelgebruikers in openbare gebouwen en in de keuken. S. n. Leuven: S.n.

Handiklap. (z.d.). [toegankelijkheid]. van http://www.handiklap.be/?pg=4

Hylebos, F. (2008). Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers in hotel Holiday Inn Paris Orly.

Inter Vlaanderen. (z.d.). [integrale toegankelijkheid]. van http://www.inter.vlaanderen/toegankelijkheid-en-universal-design/integrale-toegankelijkheid

Langdon, P. (2018). Breaking down barriers: Usability, accessibility and inclusive design. Cham, Switzerland: Springer.

McCarthy,J. (2013). The psychology of spas and wellbeing. A guide to the science of holistic healing. Paperback.

Meire, J. (2009). Jeugdhulp in de schoolomgeving: Jongeren aan het woord over toegankelijkheid. Welwijs : Wisselwerking Onderwijs En Welzijnswerk., In: Welwijs : wisselwerking onderwijs en welzijnswerk., Jrg. 18, nr. 3 (2009) ; p. 14-17.

Mertens, F. (2011). Toegankelijkheid van tennisclubs voor mensen met een fysieke handicap. Turnhout: Katholieke Hogeschool Kempen.

Peeters, S. (1994). Schooltoegankelijkheid als middel tot integratie: Een studie naar de toegankelijkheid van kleuter- en lager onderwijs voor rolstoelgebruikers. Hasselt: Provinciaal Hoger Instituut voor Verpleegkunde.

Psychologyofwellbeing. http://psychologyofwellbeing.com/about/about

rolstoelgebruiker. (z.d.). https://handicapenarbeid.be/dossiers-m-r/rolstoelgebruiker/

TNS Political & Social Political & Social. (2011). Accessibility (December 2012 ed., Flash Eurobarometer 345). S.l: European commission.

Toegankelijkheid van het recht (Justitiële verkenningen 40, 1). (2014). Den Haag: Boom Lemma.

Van Broeckhoven, J. (1979). Marginaliteit, toegankelijkheid van de media voor de mentaalgehandicapten: Proefprojekt Leuven (Projekt Hefboom 2). Leuven: KU Leuven. Audiovisuele dienst [prod., real., dist.].

Van de Voorde, Nadia, Vanloffelt, Jeroen, Henrotay, Inge, Bloemen, Mieke, & Pauwels, Nicolas. (2008). Toegankelijkheid JAC en onthaalwerking optimaliseren. S.l: Katholieke Hogeschool Limburg.

Vanden Bussche, J (2018). Wijszijn rolstoelgebruikers, toegankelijkheid wellnesscentra [bachelorproef]. Kortrijk: KATHO IPSOC. Geraadpleegd via depot.lias.be

Vanden Bussche, J. (2018). Welzijn rolstoelgebruikers, Toegankelijkheid wellnesscentra. Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES: Kortrijk.

Vanpoucke, N. (2017). Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers in Vlaanderen, uitwerking van een rolroute in Brugge. Brugge: Katholieke Hogeschool VIVES: Brugge.

Verbeylen, W. (2007). Slimme rolstoel weet wat zijn bestuurder denkt: Gedeelde autonomie tussen rolstoel en gebruiker verhoogt zelfredzaamheid. Campuskrant : Tijdschrift Van De KU Leuven, In: Campuskrant : tijdschrift van de KU Leuven, Jrg. 18, nr. 9 (18april 2007) ; p. 3.

Vlaamse Radio en Televisieomroep. Vlaamse Radio en Televisieomroep. (2005). Gehandicapten op liefdespad (Koppen). Brussel: VRT.

Vlerick, L. (2001). Rolstoeltoegankelijkheid schoolgebouwen. Katholieke Schoolgids., In: Katholieke schoolgids., 55 2001 (2001)4 ; 163 - 165.

Weyts, B. (z.d.). beleidsbrief [pdf]. Geraadpleegd van http://saw-informatievaardigheden.wdfiles.com/local--files/info-refereren/SAW_IV_vademecum%20bronvermeldingen%20APA_1819.pdf
Zorghulptas. (z.d.). [hulp in badkamer. http://www.zorghulpatlas.nl/zorghulpwereld/hulpmiddelen/badkamer-aanpas

Lisa Schauvliege

AGION, Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid. Inspiratiebundel Integrale toegankelijkheid van schoolgebouwen. Geraadpleegd via: https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Inspiratiebundel%20scholen%202014_1.pdf

Meulemans, D. (2005). Een pand bouwen en verbouwen praktijkgids vastgoedrecht 3. Leuven: Acco.

(December 2013). Ontwerpginds voor toegankelijke gebouwen. Geraadpleegd via: https://stedenbouw.irisnet.be/pdf/ontwerpgids-voor-toegankelijke-gebouwen

Belmans, F. (2010). Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Toegankelijkheid. Geraadpleegd via: http://www.zoutleeuw.be/website/2230-www/version/default/part/AttachmentData/data/Stedenbouwkundige%20verordening%20toegankelijkheid%20-%20presentatie.pdf

Belpeame, L. (6 dec. 2018). Bredene laat zich ondersteunen op vlak van toegankelijkheid. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via: https://academic.gopress.be/nl/search-article

(5 dec. 2018). Glabbeek krijgt eerste landelijk mobipunt. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via:https://academic.gopress.be/

Verveat, V. (2010). Toegankelijkheid van kinderopvangvoorzieningen in Brussel en Gent. Tijdschrift voor welzijnswerk, 34, 38-43.

Welmers, M, Nieuwenhuysen, P. (2004). Het controleren van toegankelijkheid van websites. Vakblad voor informatiewerkers, 8,7-8.

Van regenmortel, T. (2006). De toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg: armoe(de) troef. Tijdsschrift van de VVGG, 18, 2, 4-6

Breyne, P. (2005). Deuren en vensters steken: (over toegankelijkheid). Brugge: Provintie West-Vlaanderen.

Desmet, A., Knops, G. (1990). Sociale woningbouw: bewonersparticipatie en sociale toegankelijkheid. Brussel: Koning Boudewijnstichting.

Broeders, M. Werken aan integrale toegankelijkheid: een aanpak in Limburg.

Betere werkruimte – een leidraad bij het ontwerpen van aangepaste ruimten voor het verzorgen van mensen / S.L.M. Remijn en M.M.G. van den Wildenberg – 1999.

Stichting VAC punt wonen - Gebruikerstoets wonen en zorg – derde herziene uitgave.

De menselijk maat : prof. Ir. A.j.h.haak / Delft University Press 2005

Arjo Handboek voor architecten en ontwerpers – tweede editie.

Pressalit care - Ontwerpgids voor badkamers – derde versie.

Enter, (2011). Toegankelijkheid van woonzorgcentra een inspiratiebundel voor het werken aan een toegankelijke woon- en zorgomgeving, toegankelijkheid en dementiespecifieke aanbevelingen. Geraadpleegd via https://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/delivery/32KUL_VLP/1220511420001494

** Kimberley Vanbiervliet**

Broos, N., Diergaarde, L., De Vries, T., Pattij, T., Schoffelmeer A. (2012a). Trait impulsive choice predicts resistance to extinction and propensity to relapse to cocaine seeking: a bidirectional investigation. Boek Neuropsychopharmacology, 37, 1377-1386.

Broos, N., Kostelijk, I., Lam, T., Schmaal, L., Stoop, N., Wiskerke, J. (2012b). The relationship between impulsive choice and impulsive action: a cross-species translational study. Tijdschrift PLoS ONE, 7, e36781
Cardinal, R., (2006). Neural systems implicated in delayed and probabilistic reinforcement. Tijdschrift Neural Netw, 19, 1277-1301

Bosch, R., Capella, D., Casas, M., Castells, X., Ramos-Quiroga, J., Roncero, C., Vidal, X. (2007). Efficacy of central nervous system stimulant treatment for cocaine dependence a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Tijdschrift Addiction, 102, 1871-1887

Chang, Z., Larsson, H., Lichtenstein, P. (2012). The effects of childhood ADHD symptoms on early-onser substance use: a Swedisch twin study. Tijdschrift Abnorm Child Psychol, 40, 425-435.

Chamberlain, S., Clark, L., Del, C., Dowson, J., Muller, U., Robbins, T. (2007) Atomoxetine improved response inhibition in adults with attention deficit/ hyperactivity disorder. Tijdschrift Biol Psychiatery, 62, 977-984.

Chamberlain, S., Craig, K., Del Campo, N., Hampsire, A., Muller, U., Rubia, K. (2009) Atomoxetine modulates right inferior frontal activation during inhibitory control: a pharmacological functional magnetic resonance imaging study. Tijdschrift Biol Psychiatry, 65, 550-555.

Bellgrove, M., Chambers, C., Garavan, H (2009) Insights into the neural basis of response inhibition from cognitive and clinical neuroscience. Tijdschrift Neurosci Biobehav Rev, 33, 631-646.

Clark, l., Ersche, K., Robbins, T., Sahakian B. (2006) Reflection impulsivity in current and former substance users. Tijdschrift Biol Psychiatry, 60,515-522.

De Vries, W., Diergaarde, L., Hogenboom, F., Pattij, T., Poortvliet, I., Schoffelmeer, A. (2008) Impulsive choice and impulsive action predict vulnerability to distinct stages of nicotine seeking in rats. Tijdschrift Biol Psychiatry, 63,301-308.

Dawes, M., Dougherty, D., Furr, R., Marsh-Richard, D., Mathias, C., Nouvion, S. (2009) Distinctions in behavioral impulsivity implications for substance abuse research. Tijdschrift Addict Disord Their Treat, 8, 61-73.

Evenden, J. (1999) Varieties of impulsivity. Tijdschrift Psychopharmacology, 149, 348-361.

Evern, B., Evren, C., Dalbudak, E., Durkaya, MCetin, R. (2012) Relationship of relapse with impulsivity, novelty seeking and craving in male alcohol-dependent inpatients. Tijdschrift Drug Alcohol Rev, 32, 81-90.

Goldstein, R., Volkow, N. (2011a) Dysfunction of the prefrontal cortex in addiction: neuroimaging findings and clinical implications. Tijdschrift Nar Rev Neurosci, 12,652-669.

Houben, K., Jansen, A., Wiens, R. (2011) Getting a grip on drinking behavior: training working memory to reduce alcohol use. Tijdschrift Psychol Sci, 22, 968-975.

Henri Van Daele

Artikel Tijdschrift:
J.H. Verdonschot (2014). De toegankelijkheid van het recht. Justitiële Verkenningen, 40, 77-93.

Websites:

- About-Us. http://kituochasheria.or.ke/about-us/#1455270288731-3d25e4e2-febc

- Contact. http://kituochasheria.or.ke/contacts/

- James Wolffe. https://en.wikipedia.org/wiki/James_Wolffe

- Jh Verdonschot. https://www.recht.nl/vakliteratuur/algemeen/auteur/7347/jh-verdonschot/

-Juridisch Loket. https://www.socialekaart073.nl/organisatie/juridisch_loket.html

- Juridisch Loket. https://www.wegwijs.nl/finipedia/rechtshulp/juridisch-loket

- Justitiële verkenningen. https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/justitieleverkenningen/detail

-Over het Verbond. https://samenwerken.verzekeraars.nl/OverHetVerbond/Contact/Paginas/Home.aspx

- People. https://warwick.ac.uk/fac/soc/law/people?id=dedeb1b3e9e0bda93a97bbb16e15d76b

- Sociaal Raadslieden. https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal_raadslieden

- Sociaal raadslieden srw. https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/sociaal-raadsliedenwerk-srw

- Verbond van Verzekeraars. https://nl.wikipedia.org/wiki/Verbond_van_Verzekeraars

Ellora Safi

Boeken

 • Bombaerts, G., Hillaert & W., Coussée, F. (2010). Curieuzeneuzepastapot : diversiteit en toegankelijkheid in het jeugdwerk. Gent: Academia press.
 • Van Horebeek, K. (2004). Een open deur voor elke kleur: werken aan toegankelijkheid van het CAW voor etnisch-culturele minderheden. Brussel: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.
 • Wijk, M., Denth, J. & van Ditmarsch, M. (2003). Handboek voor toegankelijkheid. Doetinchem: Reed business information.

Artikels uit VAKtijdschriften.

 • Coppens, E. ; Van Audenhove, C. (2016). Eerstelijnspsycholoog is succes. Lage drempel, toegankelijk en flexibel. Sociaal.Net.
 • Luyten, D., Van Crombrugge, H. (2013). Het huis van het kind. Ook voor burgers en lokale besturen? Pluralistisch Overleg Welzijnswerk,Vol. 39, pp. 41 - 50
 • Steenssens, K. (2009). Structureel overleg. Een basis voor geïntegreerde en toegankelijke zorg. OCMW Visies,Vol. 24, pp. 6 – 10

Eindwerken.

 • Adriaensen, B. (2015). De familie- en jeugdrechtbank: Een betere toegankelijkheid? [eindwerk]. Geel : Thomas More Kempen.
 • Heylen, J. (2010). Iedereen Welkom!: Toegankelijkheid van het onderwijs. [eindwerk]. Geel : Katholieke Hogeschool Kempen.
 • Valcke, E. (2008). Het nieuwe kwaliteitslabel toegankelijkheid. [eindwerk]. Mechelen : Katholieke Hogeschool Mechelen.

Onderzoeksliteratuur. Ga hiervoor op zoek in de databank Lirias.

 • Cajot, G., Schuyte, V., Van Houtven, T., & Peters, E. (2010). Toegankelijk maken van teksten. België: KHLeuven.
 • Sannen, L., & Demeyer, B. (2002). Naar een toegankelijk Sociaal Huis. Een eerste verkenning. Brussel : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Algemeen Welzijnsbeleid.
 • Sys, E., & Frenier, I.. (2015). Het zal ons een zorg wezen. Zorghotels en toegankelijk toerisme. Kortrijk: VIVES.

Digitale anderstalige bronnen

 • (2005). Access to Treatment in the Private Sector Workplace. Switzerland: World Health Organization.
 • Katerattanakul, P., Hong, S., Lee, H-M., Kam, H-J. (2018). Universal Access in the Information Society. Springer Berlin Heidelberg, Vol.17, pp. 161-173
 • Lazar, J., Goldstein, D.,Taylor, A. (2015). Ensuring digital accessibility through process and policy. USA: Morgan Kaufmann.

E-artikels uit kranten, week-of maandbladen, magazines. (afgelopen 6 maand)

 • (20 november 2018). BOTS krijgt award voor toegankelijke geestelijke zorg. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via academic.gopress.be
 • (8 december 2018). Twoape biedt psychische hulp voor jongeren.De Standaard. Geraadpleegd via academic.gopress.be
 • De Valkenaere, P. (17 december 2018). Honderd extra parkeerplaatsen in centrum. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via academic.gopress.be

Internet algemeen

 • De Koster, K. (2007). De jeugdzorg van tegenwoordig. He hervormingsproces naar een integrale jeugdhulpverlening in Vlaanderen. Gent: Academia press.
 • Kulu Glasgow, I., Bakker, D., de Weide, M., Arts, S, Bakker, D., de Weide, M., Arts, S. (2000). Illegalen aan de 'poort' van de gezondheidszorg: toegankelijkheid en knelpunten in de zorg van huisartsen, verloskundigen en spoedeisende hulpafdelingen. Utrecht: NIVEL.
 • Verijdt, H., Wilhelmus, B., Hövels, M. (1980). Het toegankelijk maken voor meisjes van traditionele "jongensopleidingen" in het kader van het leerlingwezen: voorstel voor een onderzoek ter evaluatie van een emancipatieproject aan werkgeverszijde. Uitgever Instituut voor Toegepaste Sociologie.

Beeldmateriaal.

 • (2002). … het verkeer… dat zijn WIJ! [dvd]. Mechelen: Beeldtaal. Gezocht via LIMO, met de zoekterm bereikbaarheid. Er waren 3 resultaten.
 • Parmentier, B. (2016). Toegankelijkheid van evenementen[video]. België: Vives tunes.
 • Van Broeckhoven, J. (1979). Marginaliteit, toegankelijkheid van de media voor de mentaalgehandicapten: proefprojekt Leuven. [video]. Leuven: KU Leuven. Audiovisuele dienst [prod., real., dist.]