Bronnenlijst

Stef Tijtgat
Putnam R.D. ‘Bowling alone: the collapse and revival of American community’. New York: Simon & Schuster, 2000.

Observatorium voor Welzijn en Gezondheid Brussel, Welzijnsbarometer, Brussels Armoederapport, 2010.

Observatorium voor gezondheid en welzijn in Brussel, Brussels actieplan armoedebestrijding, Brussels Armoederapport 2010, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 2010.

Putnam R.D. ‘Bowling alone: the collapse and revival of American community’. New York: Simon & Schuster, 2000.

Bellaghmouch, F., Project Bruggenbouwer sluit af met welzijnsbeurs, Brussels WelzijnsNieuws, Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad , juli/september 2011.

Blommaert, J., Superdiversiteit, www.kifkif.be/actua/superdiversiteit, 2011.

Elskens, B., Reis naar een onbekende bestemming’, http://www.socius.be/tiki-index.php?page=Kruispuntdenken.

Observatorium voor gezondheid en welzijn in Brussel, Brussels actieplan armoedebstrijding, Brussels Armoederapport 2010, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 2010 Observatorium voor Welzijn en Gezondheid Brussel, Welzijnsbarometer, Brussels Armoederapport, 2010.

Putnam R.D. Bowling alone: the collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster, 2000.

Van Den Daele, K., Bruggen bouwen, Utopie of realiteit.

Amber Lecour

Breyne, P., (2005). Deuren en vensters steken: (over toegankelijkheid). Brugge: Provincie West-Vlaanderen.

Desmet, A. & Knops, G.,(1990). Sociale woningbouw. Bewonersparticipatie en sociale toegankelijkheid. Brussel: Koning Boudewijnstichting.

Bombaerts, G., Hillaert, W. & Coussée, F., (2010), Curieuzeneuzepastapot. Diversiteit en toegankelijkheid in het jeugdwerk. Gent: Academia Press.

Leeuwen, H., (2018). Integrale jeugdhulp biedt ‘alles ineen’. Maar wat dan precies?. Kind & adolescent Praktijk, vol. 17 (1), p. 34-36.

Mostinckx, J., (2008). Cliëntoverleg integrale jeugdhulp. Sociaal: welzijnsmagazine, Jrg. 29 nr.8, p. 9-10.

Meulyzer, D., (2004). Integrale jeugdhulp: het beloofde welzijnsland?. Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek, Jrg. 23 (2004) nr.3, p. 24-27.

Van Lingen, A., (2016). Methodieken en interventies gebruikt door hulpverleners in de integrale jeugdhulp omtrent drugs [online theses]. Diepenbeek: UC Limburg. Geraadpleegd via http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE9369217.

Deben, M., (2014), De bijzondere jeugdzorg: hoe tracht men het –bijzondere’ terug te vinden?: een onderzoek naar de impact van de Integrale jeugdhulp in Vlaanderen [online theses]. Hertogstraat: Katholieke Hogeschool Leuven Hertogstraat. Geraadpleegd via http://depot.lias.be/delivery/DeliveryManagerServlet?dps_pid=IE10381983.

Dumortier, J. (2018), herstelgesprekken op een minder verbale manier [online theses]. Tielt: Katholieke Hogeschool VIVES Tielt.

Peeters, J., (red.) (2013). Integrale jeugdhulp vanuit een duurzaamheidsperspectief. Handboek integrale jeugdhulp (pp. 1-35). Brussel: Politeia.

Verdeyen, V. (2005). De integrale jeugdhulp en de rechtspositie van de minderjarige binnen de integrale jeugdhulp. Tijdschrift voor Wetgeving omnilegie, iss 1, pag. 8-15.

Verhoest,K., Van Tomme, N. & Voets, J. (2011). Integrale jeugdhulp: geen brandhout maar steunbalken. Tijdschrift voor sociaal werk en politiek, vol. 37, iss. 3, pp. 30-31.

Dalvi, M. Q. & Martin, K. M. (1976). The measurement of accessibility: some preliminary results. Transportation, vol. 5, iss. 1, pag. 17-42.

Delafontaine, M., Neutens, T. & Van de Weghe, N. (2012). A GIS toolkit for measuring and mapping space-time accessibility from a place-based perspective. International journal of geographical information science. Vol.26, 6, pag. 1131-1154.

Davis, L. M., Williams, M. V. & Pitkin Derose, K. (red.) (2011). Understandig the public health implications of Prisoner Reentry in California: State-of-the-State report. Santa Monica: Rand Corp.

Beenders, R. & Van Brempt, K. (23, oktober, 2018). Universele toegang tot drinkwater is een mensenrecht dat Europa moet garanderen. Knack.be. geraadpleegd via https://academic.gopress.be/.

Leieroos. (09, oktober, 2018). Leieroos viert veertig jaar ijveren voor toegankelijkheid Deinze. Het Nieuwsblad +, 1 pagina. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/.

Mertens, B. (21, september, 2018). Lien Degol maakt politiek debuut. HLN +. Geraadpleegd via https://academic.gopress.be/.

De Vos, Karel, Roose, R., & De Bie, M. (2012). Honderd jaar na de kinderbescherming: de institutionalisering van een pedagogische paradox. PANOPTICON, 33(5), pag. 454–469.

Vanhee, J-P., (2014). Dat verandert de zaak: een bijdrage tot de articulatie van integrale jeugdhulp. Brussel: Politeia.

Vanhee, J-P. & Elias, W. (2010). Leopolg Flam( 1912-1995): een filosoof van gisteren voor een wereld van morgen. Geraadpleegd via https://books.google.be/books?id=P1PMG_FLzGcC&dq=jean-pierre+vanhee&hl=nl&source=gbs_navlinks_s.

Parmentier, B. (2016). Toegankelijkheid van evenementen[video]. België: Vives tunes.

Van Broeckhoven, J. (1979). Marginaliteit, toegankelijkheid van de media voor de mentaalgehandicapten: proefprojekt Leuven. [video]. Leuven: KU Leuven. Audiovisuele dienst [prod., real., dist.].

Ruysschaert, T. (1998). Hoor hoe ik van je hou: 50 liefdesgedichten, verzameld en gelezen door Tine Ruysschaert. [CD]. Tielt: Lannoo.

Nour Ali
Boek

Böhnisch. L. & Münchmeier, R. (1991). Pädagogik des Jugendraums. München: Juventa.

Faché, W. (red.) (1981). Gemeentelijk jeugdwelzijnsbeleid. Gent: Seminarie en Laboratorium voor jeugd- en welzijns en volwassenenvorming.

Forbush, W. (1902). The boy problem. A study in social pedagogy. Philadelphia: The Westminster Press.

Gillchrist, R. & Jeffs, T. (2001). Settlements, social change and community action. Good Neighbours. London: Jessica Kingsley.

Hazekamp, J. (1985). Rondhangen als tijdverdrijf. Amsterdam: VUGA.

Noorda, J. (1981). Moet ik soms m’n bek houden? Jongerenopbouwwerk, een manier van werken met jongeren. ’s Gravenhage: VUGA.

Perquin, N. (1956). Gezichtspunten voor een sociale pedagogiek. In Centrum Katholieke Medisch Opvoedkundige Bureaux. (red.). Het medisch-opvoedkundig bureau in pedagogisch perspectief (pp.40-44). Utrecht: Het Spectrum.

Suykens, M. (1983). Aan het werk! Praktijkboek voor een gemeentelijk jeugdwelzijnsbeleid. Brussel: JEMP.

Van Strijen, F. (2011). Jongerenwerk nieuwe stijl. Amsterdam: SWP.

Van Susteren, J. (1991). Helpen in eigen omgeving. Vindplaatsgericht werken. Utrecht: SWP.

Veenbaas, R., Noorda, J., Borsjes, M. & Westerhoff, M. (1986). Jongeren op straat. Amsterdam: VUGA.

Veenbaas, R., Noorda, J. & Ambaum, H. (2011). Handboek modern jongerenwerk. Visie, methodiek en voorwaarden. Amsterdam: VU Uitgeverij.

Tijdschrift

Ferket, R. (1981). Jeugdopbouwwerk Oudergem. Rook, tijdschrift voor gemeentelijk jeugdwelzijnsbeleid, 3, 11-12.

Oostveen, C. (1988). Sportopbouwwerk. Sportgericht, 10(4). 166-169.

Smith, M.K. (2003). From youth work to youth development: the new government framework for English youth services. Youth & Policy, 14(79), 45-59.

Mathieu Laurier

agentschap voor natuur en bos. (2006). Vademecum integrale toegankelijkheid van parken.
auteur is onbekend.

Verduyn, R. (2001). kwaliteit in het jeugdhuis: aandachtspunten voor een gemeentelijk beleid. Antwerpen: Vlaamse federatie van jeugdhuizen.

Dusselier, B. (2010). een kerngroep: de motor van een jeugdhuis. Kortrijk: KATHO.

Gielen, P. (2007). jeugdhulpverleningen in Vlaanderen (on)toegankelijk. uitgeverij is onbekend.

Peeters, J. (2013). integrale jeugdhulp vanuit een duurzaamheidsperspectief. Brussel: Politeia.

Vrijens, C. (2010). implementatie integrale jeugdhulp: onvermijdelijk complex. Brussel: Politeia.

Luna Ampe

Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid (2011).Onderzoek naar integrale toegankelijkheid van de infrastructuur binnen de jeugdsector. Hasselt: Enter.

Bombaerts, G., Hillaert, W., & Coussée, F. (2010).Curieuzeneuzepastapot. diversiteit en toegankelijkheid in het jeugdwerk. Gent : Academia press.

Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebon-den Aangelegenheden, (VIPA) (2013). Inspiratie-bundel Toegankelijkheid van voorzieningen voor algemeen welzijnswerk. Hasselt: Enter.

De Koster, K., De Man, L., & De Vos, K. (2014). Integrale jeugdhulp. Catalogue, 7-18.

Meire, J. (2007). Jeugdhulp in de schoolomgeving: jongeren aan het woord over toegankelijkheid. Welwijs: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk, 3, 14-17.

Dewaele, C. (2010). Straathoekwerk en integrale jeugdhulp. Handboek integrale jeugdhulp, 4, 1-15.

Van Poucke, S. (2012). Toegankelijkheid van het onderwijs voor kinderen met een handicap in Sri Lanka: hoe toegankelijk is het buitenge-woon onderwijs in Kandy?[online bachelorproef]. Heverlee : Katholieke Hogeschool Leuven.

Mertens, F. (2011).
Toegankelijkheid van tennisclubs voor mensen met een fysieke handicap [Online theses]. Turnhout: Katholieke Hogeschool Kempen.

Verbeek, E. (2011). Studeren met een psychische functiebeperking: Kan de nachtkliniek ondersteuning bieden? [online theses]. Heverlee: Katholieke Hogeschool Leuven.

Broesterhuizen, M. (2009). Meer dan één wereld te winnen: participatie van mensen met een handicap in de christelijke gemeenschap[ journaal- artikel]. Leuven: KU Leuven.

Heylighen, A. (2009). Architectuur ontwerpen in dialoog met handicap [online presentatie]. Leuven: KU Leuven.

Thiery, Y. (2010). Discriminatie en verzekering - Economische efficiëntie en actuariële fairness ge-toetst aan het juridisch gelijkheidsbeginsel.[ jour-naal- artikel]. Leuven: KU Leuven.

José, L. G., Marcelino, J. C., &
Francisco, L. G. (red.) (2007). Computer Aided Systems Theory – EUROCAST 2007. Berlin: Springer.

Pinto, M., Sales, D., & Doucet, A. (2007). Metric analysis of the information visibility and diffusion about the European Higher Education Area on Spa-nish University websites, 2, 345-370.

Hailendra, S. B., Vishal, M., & Sanjay, F. (2009). Measuring Accessibility for Inclusive Development: A Census Based Index, 98,167-181.

L.V., & Waregem. (2 december 2018). Grote lerarenenquête in de lagere school wordt veel tijd. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via acade-mic.gopress.be.

Vancaeneghem, J. (4 december 2018). Eén klas, 22 leerlingen, 11 met nood aan hulp. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via academic.gopress.be.

Desplenter, A. ( 26 november 2018). Inclusie, een mooi ideaal dat niet altijd haalbaar is. De Standaard. Geraadpleegd via adademic.gopress.be.

Wierdsma, A.(1999).Co-creatie van verandering. Amsterdam: Eburon.

Wierdsma, A.(2017). Olifantenpaadjes: organisatieverandering binnendoor en buitenom. Rotterdam: Atlas Contact.

Wierdsma, A.( 2013). Over leven in werk. Antwerpen: Garant.

Baillieul, M. (2017). Breedhoek: m- decreet: inclusief of exclusief? [ DVD- video]. Brussel: BRT.

Deboes, T. (2015). De kracht van co- teaching in het M-decreet[ DVD- video]. Brussel: Klasse.

Robin, D. (2017). Inclusief onderwijs, hoe is het echt? [ DVD-video]. Brussel: Klasse.

Benedicte Doucet
2018 Centrum moet opgefrist worden. Het laatste nieuws/dendermonde. Pagina 17

2018 leerlingen krijgen meer inspraak . kant van west-vlaanderen/het weekelijks nieuws waregem. Pagina 44.

2018 'Onze gemeenten moeten meer doen zodat vrouwen er zich thuis voelen' knack.be. pagina 0

aanpassingen. (z.d.). http://woningaanpassing.grootveld.net/

Accessibility. (2015). Disability Compliance for Higher Education, 20(6), 16.

Adriaensen, B. (2015). De familie- en jeugdrechtbank: Een betere toegankelijkheid? Geel: Thomas More Kempen.

Breyne, P. (2005). Deuren en vensters steken: (over toegankelijkheid). Brugge: Provincie West-Vlaanderen.

Caels, T. (2008). Rolstoelen in Leuven (Volt). Brussel: VRT.

De Graaf, Djoerd, De Jong, Uulkje, Van Leeuwen, Marko, & Van der Veen, Ineke. (2004). Meer lenen bedreigt toegankelijkheid hoger onderwijs. Tijdschrift Voor Hoger Onderwijs., In: Tijdschrift voor hoger onderwijs., 22 (2004)1 ; 2-9.

De Groot, Sonja, Valent, Linda J.M, Van Koppenhagen, Casper F, Broeksteeg, Rogier, Post, Marcel W.M, & Van der Woude, Lucas H.V. (2013). Rolstoelgebruikers met een dwarslaesie in beweging: Effecten van en voorwaarden voor een actieve leefstijl. Nederlands Tijdschrift Voor Geneeskunde, In: Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, 157(2013)42 ; p. 2009-2016.

De Keyser, Wivina, Vincke, Leslie, & Beyaert, Henk. (2014). Autonoom handelen met de rolstoel. Berchem: De Boeck.
Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid. (2011). Onderzoek naar integrale toegankelijkheid van de infrastructuur binnen de jeugdsector: Eindrapport. Hasselt

Folder Toegankelijkheid bij De Lijn. (2013). De Lijn - Vlaamse Vervoermaatschappij.

Gelade, L. (2000). Financiële (on)toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg. Hospitalia., 170-177.

Godelaine, N. (1968). Voorzieningen en aanpassingen voor de lichamelijk gehandicapte, speciaal de rolstoelgebruikers in openbare gebouwen en in de keuken. S. n. Leuven: S.n.

Handiklap. (z.d.). [toegankelijkheid]. van http://www.handiklap.be/?pg=4

Hylebos, F. (2008). Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers in hotel Holiday Inn Paris Orly.

Inter Vlaanderen. (z.d.). [integrale toegankelijkheid]. van http://www.inter.vlaanderen/toegankelijkheid-en-universal-design/integrale-toegankelijkheid

Langdon, P. (2018). Breaking down barriers: Usability, accessibility and inclusive design. Cham, Switzerland: Springer.

McCarthy,J. (2013). The psychology of spas and wellbeing. A guide to the science of holistic healing. Paperback.

Meire, J. (2009). Jeugdhulp in de schoolomgeving: Jongeren aan het woord over toegankelijkheid. Welwijs : Wisselwerking Onderwijs En Welzijnswerk., In: Welwijs : wisselwerking onderwijs en welzijnswerk., Jrg. 18, nr. 3 (2009) ; p. 14-17.

Mertens, F. (2011). Toegankelijkheid van tennisclubs voor mensen met een fysieke handicap. Turnhout: Katholieke Hogeschool Kempen.

Peeters, S. (1994). Schooltoegankelijkheid als middel tot integratie: Een studie naar de toegankelijkheid van kleuter- en lager onderwijs voor rolstoelgebruikers. Hasselt: Provinciaal Hoger Instituut voor Verpleegkunde.

Psychologyofwellbeing. http://psychologyofwellbeing.com/about/about

rolstoelgebruiker. (z.d.). https://handicapenarbeid.be/dossiers-m-r/rolstoelgebruiker/

TNS Political & Social Political & Social. (2011). Accessibility (December 2012 ed., Flash Eurobarometer 345). S.l: European commission.

Toegankelijkheid van het recht (Justitiële verkenningen 40, 1). (2014). Den Haag: Boom Lemma.

Van Broeckhoven, J. (1979). Marginaliteit, toegankelijkheid van de media voor de mentaalgehandicapten: Proefprojekt Leuven (Projekt Hefboom 2). Leuven: KU Leuven. Audiovisuele dienst [prod., real., dist.].

Van de Voorde, Nadia, Vanloffelt, Jeroen, Henrotay, Inge, Bloemen, Mieke, & Pauwels, Nicolas. (2008). Toegankelijkheid JAC en onthaalwerking optimaliseren. S.l: Katholieke Hogeschool Limburg.

Vanden Bussche, J (2018). Wijszijn rolstoelgebruikers, toegankelijkheid wellnesscentra [bachelorproef]. Kortrijk: KATHO IPSOC. Geraadpleegd via depot.lias.be

Vanden Bussche, J. (2018). Welzijn rolstoelgebruikers, Toegankelijkheid wellnesscentra. Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES: Kortrijk.

Vanpoucke, N. (2017). Toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers in Vlaanderen, uitwerking van een rolroute in Brugge. Brugge: Katholieke Hogeschool VIVES: Brugge.

Verbeylen, W. (2007). Slimme rolstoel weet wat zijn bestuurder denkt: Gedeelde autonomie tussen rolstoel en gebruiker verhoogt zelfredzaamheid. Campuskrant : Tijdschrift Van De KU Leuven, In: Campuskrant : tijdschrift van de KU Leuven, Jrg. 18, nr. 9 (18april 2007) ; p. 3.

Vlaamse Radio en Televisieomroep. Vlaamse Radio en Televisieomroep. (2005). Gehandicapten op liefdespad (Koppen). Brussel: VRT.

Vlerick, L. (2001). Rolstoeltoegankelijkheid schoolgebouwen. Katholieke Schoolgids., In: Katholieke schoolgids., 55 2001 (2001)4 ; 163 - 165.

Weyts, B. (z.d.). beleidsbrief [pdf]. Geraadpleegd van http://saw-informatievaardigheden.wdfiles.com/local--files/info-refereren/SAW_IV_vademecum%20bronvermeldingen%20APA_1819.pdf
Zorghulptas. (z.d.). [hulp in badkamer. http://www.zorghulpatlas.nl/zorghulpwereld/hulpmiddelen/badkamer-aanpas

Lisa Schauvliege

Hoving, J.,& Verhaaf, M. (2018). Evidence-based verzekeringsgeneeskunde. Tijdschrift voor Bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, 26, 59-66.

Hoving JL, Kok R, Ketelaar SM, et al. Improved quality and more attractive work by applying EBM in disability evaluations: a qualitative survey. BMC Med Educ 2016 Feb 29;16(1):77. doi: 10.1186/s12909-016-0599-z.

Cabana MD, Rand CS, Powe NR et al. Why don’t physicians follow clinical practice guidelines? A fromework for improvement. JAMA 1999;282:1458-1465

Heselmans A, Donceel P, Aertgeerts B, et al. The attitude of Belgian social insurance physician towards evidence-based practice and clinical practice guidelines. BMC Fam Pract 2009;9;10:64.

Forsetlund L, Bjorndal A, Jamtveldt G et al. Continuing education meetings and workshops: effects on professional practice and health care outcomes. Cochrane Database Syst Rev 2009;2: CD003030. doi:10.1002/14651858. CD003030.pub2.

Marinopoulos SS, Dorman T, Ratanawongsa N, et al. Effectiveness of continuing medical education. Evid Rep Technol Assess. 2007;149:1-69.

Berendse, M. (2009). Het archief als Open Source: over het recht op informatie, openbaarheid van bestuur en digitale toegankelijkheid. Groningen: Zalsman.

(2011). Onderzoek naar intergrale toegenkelijkheid van de infrastructuur binnen de jeugdsector: eindrapport. Hasselt: Enter.

Knibbe, H. & Knibbe, N. (2011). Het Nieuwe Hulpmiddelenboekje. Bennekom: Locomotion

kronenman, MW., Maarse, J. & Zee, J. (2006). Rechtstreekse toegankelijkheid in de gezondheidszorg in relatie tot patiënttevredenheid: een Europees onderzoek. Huisarts en wetenschap, 49, 357-363.

Verveat, V. (2010). Toegankelijkheid van kinderopvangvoorzieningen in Brussel en Gent. Tijdschrift voor welzijnswerk, 34, 38-43.

Van regenmortel, T. (2006) De toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg: armoe(de) troef. Tijdschrift van de VVGG, 18, 4-6.

Engelen, J. (2005). Toegankelijkheid van websites: resulataten van de grote DRC-studie. Infovisie Magazine, 19, 14-18.

Van Calster, G. (2013). Toegankelijkheid van informatie en rechterlijke bevoegdheid. Tijdschrift voor informatica, Telecommunicatie en Recht, 46, 110-114.

Broesterhuizen, M. (2009). Meer dan één wereld te winnen: de participatie van mensen met een handicap in de christelijke gemeenschap. Vlaams Tijdschrift voor Theologie en Pastoraal, 39, 413-426.

Belpeame, L. (6 dec. 2018). Bredene laat zich ondersteunen op vlak van toegankelijkheid. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via: https://academic.gopress.be/nl/search-article

(5 dec. 2018). Glabbeek krijgt eerste landelijk mobipunt. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via:https://academic.gopress.be/

Meulemans, D. (2005). Een pand bouwen en verbouwen praktijkgids vastgoedrecht 3. Leuven: Acco.

(December 2013). Ontwerpginds voor toegankelijke gebouwen. Geraadpleegd via: https://stedenbouw.irisnet.be/pdf/ontwerpgids-voor-toegankelijke-gebouwen

Belmans, F. (2010). Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Toegankelijkheid. Geraadpleegd via: http://www.zoutleeuw.be/website/2230-www/version/default/part/AttachmentData/data/Stedenbouwkundige%20verordening%20toegankelijkheid%20-%20presentatie.pdf

Parmentier, B. (2016). Toegankelijkheid van evenementen[video]. België: Vives tunes.

Van Broeckhoven, J. (1979). Marginaliteit, toegankelijkheid van de media voor de mentaalgehandicapten: proefprojekt Leuven. [video]. Leuven: KU Leuven. Audiovisuele dienst [prod., real., dist.].

Ruysschaert, T. (1998). Hoor hoe ik van je hou: 50 liefdesgedichten, verzameld en gelezen door Tine Ruysschaert. [CD]. Tielt: Lannoo.

AGION, Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid. Instiratiebundel Integrale toegankelijkheid van schoolgebouwen. Geraadpleegd via: https://www.inter.vlaanderen/sites/default/files/Inspiratiebundel%20scholen%202014_1.pdf

Decreet betreffende de basisbereikheid (26 april 2019). De Vlaamse codex. Geraadpleegd via: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1031764&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1375651

Decreet tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond (02 januari 2018). De Vlaamse codex. Geraadpleegd via: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029060&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1333705

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedureregels voor de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen (14 juli 2017). De Vlaamde codex. Geraadpleegd via: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028580&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1322563

Gemeenschappelijke verklaring over de geïntegreerde zorg voor chronisch zieken (30 maart 2015). DE Vlaamse codex. Geraadpleegd via: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1025437&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1268591

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wat betreft programmatieaanvragen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de programmatie-, rationalisatie- en behoudsnormen in het buitengewoon basisonderwijs (23 mei 2014). De Vlaamse codex. Geraadpleegd via: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024606&param=inhoud&ref=search&AVIDS=1251382,1251389,1251393,1251396

** Kimberley Vanbiervliet**

Broos, N., Diergaarde, L., De Vries, T., Pattij, T., Schoffelmeer A. (2012a). Trait impulsive choice predicts resistance to extinction and propensity to relapse to cocaine seeking: a bidirectional investigation. Boek Neuropsychopharmacology, 37, 1377-1386.

Broos, N., Kostelijk, I., Lam, T., Schmaal, L., Stoop, N., Wiskerke, J. (2012b). The relationship between impulsive choice and impulsive action: a cross-species translational study. Tijdschrift PLoS ONE, 7, e36781
Cardinal, R., (2006). Neural systems implicated in delayed and probabilistic reinforcement. Tijdschrift Neural Netw, 19, 1277-1301

Bosch, R., Capella, D., Casas, M., Castells, X., Ramos-Quiroga, J., Roncero, C., Vidal, X. (2007). Efficacy of central nervous system stimulant treatment for cocaine dependence a systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Tijdschrift Addiction, 102, 1871-1887

Chang, Z., Larsson, H., Lichtenstein, P. (2012). The effects of childhood ADHD symptoms on early-onser substance use: a Swedisch twin study. Tijdschrift Abnorm Child Psychol, 40, 425-435.

Chamberlain, S., Clark, L., Del, C., Dowson, J., Muller, U., Robbins, T. (2007) Atomoxetine improved response inhibition in adults with attention deficit/ hyperactivity disorder. Tijdschrift Biol Psychiatery, 62, 977-984.

Chamberlain, S., Craig, K., Del Campo, N., Hampsire, A., Muller, U., Rubia, K. (2009) Atomoxetine modulates right inferior frontal activation during inhibitory control: a pharmacological functional magnetic resonance imaging study. Tijdschrift Biol Psychiatry, 65, 550-555.

Bellgrove, M., Chambers, C., Garavan, H (2009) Insights into the neural basis of response inhibition from cognitive and clinical neuroscience. Tijdschrift Neurosci Biobehav Rev, 33, 631-646.

Clark, l., Ersche, K., Robbins, T., Sahakian B. (2006) Reflection impulsivity in current and former substance users. Tijdschrift Biol Psychiatry, 60,515-522.

De Vries, W., Diergaarde, L., Hogenboom, F., Pattij, T., Poortvliet, I., Schoffelmeer, A. (2008) Impulsive choice and impulsive action predict vulnerability to distinct stages of nicotine seeking in rats. Tijdschrift Biol Psychiatry, 63,301-308.

Dawes, M., Dougherty, D., Furr, R., Marsh-Richard, D., Mathias, C., Nouvion, S. (2009) Distinctions in behavioral impulsivity implications for substance abuse research. Tijdschrift Addict Disord Their Treat, 8, 61-73.

Evenden, J. (1999) Varieties of impulsivity. Tijdschrift Psychopharmacology, 149, 348-361.

Evern, B., Evren, C., Dalbudak, E., Durkaya, MCetin, R. (2012) Relationship of relapse with impulsivity, novelty seeking and craving in male alcohol-dependent inpatients. Tijdschrift Drug Alcohol Rev, 32, 81-90.

Goldstein, R., Volkow, N. (2011a) Dysfunction of the prefrontal cortex in addiction: neuroimaging findings and clinical implications. Tijdschrift Nar Rev Neurosci, 12,652-669.

Houben, K., Jansen, A., Wiens, R. (2011) Getting a grip on drinking behavior: training working memory to reduce alcohol use. Tijdschrift Psychol Sci, 22, 968-975.

Henri Van Daele

Artikel Tijdschrift:
J.H. Verdonschot (2014). De toegankelijkheid van het recht. Justitiële Verkenningen, 40, 77-93.

Websites:

- About-Us. http://kituochasheria.or.ke/about-us/#1455270288731-3d25e4e2-febc

- Contact. http://kituochasheria.or.ke/contacts/

- James Wolffe. https://en.wikipedia.org/wiki/James_Wolffe

- Jh Verdonschot. https://www.recht.nl/vakliteratuur/algemeen/auteur/7347/jh-verdonschot/

-Juridisch Loket. https://www.socialekaart073.nl/organisatie/juridisch_loket.html

- Juridisch Loket. https://www.wegwijs.nl/finipedia/rechtshulp/juridisch-loket

- Justitiële verkenningen. https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/justitieleverkenningen/detail

-Over het Verbond. https://samenwerken.verzekeraars.nl/OverHetVerbond/Contact/Paginas/Home.aspx

- People. https://warwick.ac.uk/fac/soc/law/people?id=dedeb1b3e9e0bda93a97bbb16e15d76b

- Sociaal Raadslieden. https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociaal_raadslieden

- Sociaal raadslieden srw. https://www.sociaalwerknederland.nl/thema/sociaal-raadsliedenwerk-srw

- Verbond van Verzekeraars. https://nl.wikipedia.org/wiki/Verbond_van_Verzekeraars

Ellora Safi

Boeken

 • Bombaerts, G., Hillaert & W., Coussée, F. (2010). Curieuzeneuzepastapot : diversiteit en toegankelijkheid in het jeugdwerk. Gent: Academia press.
 • Van Horebeek, K. (2004). Een open deur voor elke kleur: werken aan toegankelijkheid van het CAW voor etnisch-culturele minderheden. Brussel: Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.
 • Wijk, M., Denth, J. & van Ditmarsch, M. (2003). Handboek voor toegankelijkheid. Doetinchem: Reed business information.

Artikels uit VAKtijdschriften.

 • Coppens, E. ; Van Audenhove, C. (2016). Eerstelijnspsycholoog is succes. Lage drempel, toegankelijk en flexibel. Sociaal.Net.
 • Luyten, D., Van Crombrugge, H. (2013). Het huis van het kind. Ook voor burgers en lokale besturen? Pluralistisch Overleg Welzijnswerk,Vol. 39, pp. 41 - 50
 • Steenssens, K. (2009). Structureel overleg. Een basis voor geïntegreerde en toegankelijke zorg. OCMW Visies,Vol. 24, pp. 6 – 10

Eindwerken.

 • Adriaensen, B. (2015). De familie- en jeugdrechtbank: Een betere toegankelijkheid? [eindwerk]. Geel : Thomas More Kempen.
 • Heylen, J. (2010). Iedereen Welkom!: Toegankelijkheid van het onderwijs. [eindwerk]. Geel : Katholieke Hogeschool Kempen.
 • Valcke, E. (2008). Het nieuwe kwaliteitslabel toegankelijkheid. [eindwerk]. Mechelen : Katholieke Hogeschool Mechelen.

Onderzoeksliteratuur. Ga hiervoor op zoek in de databank Lirias.

 • Cajot, G., Schuyte, V., Van Houtven, T., & Peters, E. (2010). Toegankelijk maken van teksten. België: KHLeuven.
 • Sannen, L., & Demeyer, B. (2002). Naar een toegankelijk Sociaal Huis. Een eerste verkenning. Brussel : Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Algemeen Welzijnsbeleid.
 • Sys, E., & Frenier, I.. (2015). Het zal ons een zorg wezen. Zorghotels en toegankelijk toerisme. Kortrijk: VIVES.

Digitale anderstalige bronnen

 • (2005). Access to Treatment in the Private Sector Workplace. Switzerland: World Health Organization.
 • Katerattanakul, P., Hong, S., Lee, H-M., Kam, H-J. (2018). Universal Access in the Information Society. Springer Berlin Heidelberg, Vol.17, pp. 161-173
 • Lazar, J., Goldstein, D.,Taylor, A. (2015). Ensuring digital accessibility through process and policy. USA: Morgan Kaufmann.

E-artikels uit kranten, week-of maandbladen, magazines. (afgelopen 6 maand)

 • (20 november 2018). BOTS krijgt award voor toegankelijke geestelijke zorg. Het Laatste Nieuws. Geraadpleegd via academic.gopress.be
 • (8 december 2018). Twoape biedt psychische hulp voor jongeren.De Standaard. Geraadpleegd via academic.gopress.be
 • De Valkenaere, P. (17 december 2018). Honderd extra parkeerplaatsen in centrum. Het Nieuwsblad. Geraadpleegd via academic.gopress.be

Internet algemeen

 • De Koster, K. (2007). De jeugdzorg van tegenwoordig. He hervormingsproces naar een integrale jeugdhulpverlening in Vlaanderen. Gent: Academia press.
 • Kulu Glasgow, I., Bakker, D., de Weide, M., Arts, S, Bakker, D., de Weide, M., Arts, S. (2000). Illegalen aan de 'poort' van de gezondheidszorg: toegankelijkheid en knelpunten in de zorg van huisartsen, verloskundigen en spoedeisende hulpafdelingen. Utrecht: NIVEL.
 • Verijdt, H., Wilhelmus, B., Hövels, M. (1980). Het toegankelijk maken voor meisjes van traditionele "jongensopleidingen" in het kader van het leerlingwezen: voorstel voor een onderzoek ter evaluatie van een emancipatieproject aan werkgeverszijde. Uitgever Instituut voor Toegepaste Sociologie.

Beeldmateriaal.

 • (2002). … het verkeer… dat zijn WIJ! [dvd]. Mechelen: Beeldtaal. Gezocht via LIMO, met de zoekterm bereikbaarheid. Er waren 3 resultaten.
 • Parmentier, B. (2016). Toegankelijkheid van evenementen[video]. België: Vives tunes.
 • Van Broeckhoven, J. (1979). Marginaliteit, toegankelijkheid van de media voor de mentaalgehandicapten: proefprojekt Leuven. [video]. Leuven: KU Leuven. Audiovisuele dienst [prod., real., dist.]