Basisteksten

Stef Tijtgat

Nolf, Els, & Van Den Daele, Kathleen. (2012). Bruggenbouwers: Werken aan toegankelijkheid. Brussel: Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad - BWR.

Amber Lecour

Vanhee, J-P.H. (2017). Jeugdhulp als interventie en als opbouw: de jeugdzorg voorbij. Een ‘integrale’ jeugdhulp is een idealistische jeugdhulp. Brussel: Uitgeverij Politeia

Ellora Safi

P. Sels, E. Goubin, D. Meulemans & L. Sannen (2008). Het sociaal huis. Werken aan een toegankelijke dienst- en hulpverlening. Brussel: Uitgeverij Politeia nv.

Lisa Schauvliege

Enter, (2011). Toegankelijkheid van woonzorgcentra een inspiratiebundel voor het werken aan een toegankelijke woon- en zorgomgeving, toegankelijkheid en dementiespecifieke aanbevelingen. Geraadpleegd via https://eu00.userservices.exlibrisgroup.com/view/delivery/32KUL_VLP/1220511420001494

Mathieu Laurier

Enter. (2011). onderzoek naar integrale toegankelijkheid van de infsrastructuur binnen de jeugdsector: eindrapport. Hasselt: Enter.

Henri Van Daele

Enter. (2014). Toegankelijkheid van het recht. Den Haag : Boom Lemma.